Regler

Tävlingsregler

 1. Två (2) spelare från respektive lag röjer samtidigt
 2. Respektive lag har lika många flaggor som antal minor på planen
 3. Flagga placerad rätt på mina ger 1 poäng
 4. Flagga placerad fel ger -1 poäng
 5. När en flagga är placerad på en platta får den ej flyttas
 6. Hörnen är fria från minor
 7. Spelare som kliver på en platta med mina är ute ur spelet
 8. Om båda spelarna i ett lag är ute ur spelet får andra laget spela klart tills tiden går ut, flaggorna är slut eller alla minor är röjda
 9. 3 minuter efter lagen har blivit framropade till planen börjar matchen. Är ett lag inte där får det andra laget börja röja planen själva.
 10. Speltiden är 2 minuter. Om tiden går ut och spelet fortfarande är igång stoppas spelet och poäng räknas utifrån övriga regler.
 11. En ovänd platta syns som tom på planen.
 12. En flaggad platta syns som ett F på planen.
 13. En sprängd platta syns som ett H på planen.
 14. En tom platta (fri från mina eller siffra) syns som ett sträck på planen.